IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

Turkiye Garanti Bankasi A.S.

News Detail

DGAP-UK-Regulatory News vom 25.07.2019

Turkiye Garanti Bankasi A.S.: TR0GRAN012O9 ISIN-Redemption of the Structured Note

Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD)

25-Jul-2019 / 11:16 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


1918/405

 

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

 

 

Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı:   T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

Adresi:       Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2                          

                                      34340 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No:     0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile

ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su:   0(212)318-1945/1957 - 0(212) 216-6422

Tarih:       25.07.2019

Konu:        TR0GRAN012O9 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası

 

 

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na

34467 Emirgan, İSTANBUL  

 

Açıklanacak Özel Durum:  

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Aralık 2018 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 24 Mayıs 2019 tarihinde talep toplama ile 27 Mayıs 2019  tarihinde nitelikli yatırımcıya satış ile ihracı gerçekleştirilen 59 gün vadeli, TR0GRAN012O9 ISIN kodlu, 20.375.000 TRY nominal değerli yapılandırılmış borçlanma aracı bugün (25.07.2019) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

20.000.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

 

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

 

Türü

Yapılandırılmış Borçlanma Aracı

Vadesi

25.07.2019

Vade (Gün Sayısı)

59

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TR0GRAN012O9

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

20.375.000

Döviz Cinsi

TRY

 

 

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

 

 

TR0GRAN012O9 ISIN-Redemption of the Structured Note

The 59-day maturity structured notes, which were issued upon the approval of the Capital Markets Board dated Dec.27, 2018, by selling to qualified investors on May 24, 2019 with bookbuilding on May 27, 2019 with TR0GRAN012O9 ISIN code and TRY 20,375,000 nominal value, is redeemed on 25.07.2019.

Related Issue Limit Info

Currency Unit

TRY

Limit

20,000,000,000

Issue Limit Security Type

Debt Securities

Sale Type

Sale To Qualified Investors

Domestic / Oversea

Domestic

 

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type

Structured Note

Maturity Date

25.07.2019

Maturity (Day)

59

Sale Type

Sale To Qualified Investors

ISIN Code

TR0GRAN012O9

Nominal Value of Capital Market Instrument Sold

20,375,000

Currency Unit

TRY

 

 

*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

 

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

 

Ömer ÇİRKİN   Aydın GÜLER                 

Direktör   Genel Müdür Yardımcısı

25.07.2019 Saat:  25.07.2019 Saat:
show this