IR-Center Handelsblatt
Unternehmenssuche:

Turkiye Garanti Bankasi A.S.

News Detail

DGAP-UK-Regulatory News vom 28.01.2020

Distribution Results of  Bank Bonds to Qualified Investors

Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD)
28-Jan-2020 / 15:13 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

1918/039

 

 

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

 

 

Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı:   T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

Adresi:       Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2                          

                                      34340 Beşiktaş/İSTANBUL

Telefon ve Faks No:     0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile

ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su:   0(212)318-1945/1957 - 0(212) 216-6422

Tarih:       28.01.2020

Konu:        Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Sonucu

 

 

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na

34467 Emirgan, İSTANBUL  

 

Açıklanacak Özel Durum:  

64 gün vadeli 31.420.000  TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara ihracı (28.01.2020) itibariyle gerçekleştirilmiştir.

 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

07.11.2019

 

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi

TRY

Tutar

20.000.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü

Borçlanma Aracı

Satış Türü

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı

Yurt İçi

 

 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü

 

Vadesi

01.04.2020

Vade (Gün Sayısı)

64

Faiz Oranı Türü

 

Satış Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu

TR0GRAN018C1

Satışa Başlanma Tarihi

27.01.2020

Satışın Tamamlanma Tarihi

27.01.2020

Vade Başlangıç Tarihi

28.01.2020

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar

31.420.000

Kupon Sayısı

-

 

İtfa Tarihi

01.04.2020

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

01.04.2020

 

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

 

Distribution Results of  Bank Bonds to Qualified Investors

 

The issuance of the structured notes in the nominal value of TRY 31,420,000  with a maturity of 64 days to be sold to qualified investors has been realized as of (28.01.2020).
 

Board Decision Date

07.11.2019

 

Related Issue Limit Info

Currency Unit

TRY

TRY

Limit

20,000,000,000

20.000.000.000

Issue Limit Security Type

Debt Securities

Dept Securities

Sale Type

Sale To Qualified Investors

Public Offering-Sale To Qualified Investor

Domestic / Overseas

Domestic

Domestic

 

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Maturity Date

01.04.2020

Maturity (Day)

64

Interest Rate Type

 

Sale Type

Sale To Qualified Investors

ISIN Code

TR0GRAN018C1

Starting Date of Sale

27.01.2020

Ending Date of Sale

27.01.2020

Maturity Starting Date

28.01.2020

Nominal Value of Capital Market Instrument Sold

31,420,000

Coupon Number

 

Redemption Date

01.04.2020

Payment Date

01.04.2020

 

 

*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

 

Ömer ÇİRKİN   Aydın GÜLER                 

Direktör   Genel Müdür Yardımcısı

28.01.2020 Saat:  28.01.2020 Saat:
show this